Facebook
在47个国家/地区接收传真至当地传真,发送至您选择的电子邮件号码
# 国家 国家代码
1   传真到电子邮件 ARGENTINA +54
2   传真到电子邮件 AUSTRALIA +61
3   传真到电子邮件 AUSTRIA +43
4   传真到电子邮件 BELGIUM +32
5   传真到电子邮件 BRAZIL +55
6   传真到电子邮件 BULGARIA +359
7   传真到电子邮件 CANADA +1
8   传真到电子邮件 CHILE +56
9   传真到电子邮件 COLOMBIA +57
10   传真到电子邮件 CROATIA +385
11   传真到电子邮件 CYPRUS +357
12   传真到电子邮件 CZECH REPUBLIC +420
13   传真到电子邮件 DENMARK +45
14   传真到电子邮件 DOMINICAN REPUBLIC +1
15   传真到电子邮件 EL SALVADOR +503
16   传真到电子邮件 ESTONIA +372
17   传真到电子邮件 FINLAND +358
18   传真到电子邮件 FRANCE +33
19   传真到电子邮件 GERMANY +49
20   传真到电子邮件 GREECE +30
21   传真到电子邮件 HONG KONG +852
22   传真到电子邮件 HUNGARY +36
23   传真到电子邮件 IRELAND +353
24   传真到电子邮件 ISRAEL +972
25   传真到电子邮件 ITALY +39
26   传真到电子邮件 JAPAN +81
27   传真到电子邮件 LATVIA +371
28   传真到电子邮件 LITHUANIA +370
29   传真到电子邮件 LUXEMBOURG +352
30   传真到电子邮件 MALAYSIA +60
31   传真到电子邮件 MALTA +356
32   传真到电子邮件 MEXICO +52
33   传真到电子邮件 NETHERLANDS +31
34   传真到电子邮件 NEW ZEALAND +64
35   传真到电子邮件 NORWAY +47
36   传真到电子邮件 PANAMA +507
37   传真到电子邮件 PERU +51
38   传真到电子邮件 POLAND +48
39   传真到电子邮件 PORTUGAL +351
40   传真到电子邮件 PUERTO RICO +1
41   传真到电子邮件 ROMANIA +40
42   传真到电子邮件 SINGAPORE +65
43   传真到电子邮件 SLOVAKIA +421
44   传真到电子邮件 SLOVENIA +386
45   传真到电子邮件 SOUTH AFRICA +27
46   传真到电子邮件 SOUTH KOREA +82
47   传真到电子邮件 SPAIN +34
48   传真到电子邮件 SWEDEN +46
49   传真到电子邮件 SWITZERLAND +41
50   传真到电子邮件 TURKEY +90
51   传真到电子邮件 UNITED KINGDOM +44
52   传真到电子邮件 UNITED STATES +1