Facebook

שידור פקסשלח פקס המוני למספר רב של נמענים ללא הטרחה הידנית.אם זה 100 או 100,000 מספרי פקס אנו שולחים את הפקס שלך למספר הנמענים שאתה אוהב באמצעות ממשק האינטרנט הפשוט שלנו.

צור איתנו קשר לאחר יצירת חשבון כדי שנוכל להפעיל את חשבונך לשידור פקס. לאחר מכן תוכל להעלות את הרשימות שלך בפורמט .txt או .csv ולשלוח אלפי פקסים בתוך דקות.

אין צורך יקר פקס המוני / תוכנת פקס בכמות גדולה, עכשיו אתה יכול לשדר פקס באינטרנט מממשק האינטרנט שלנו לבדוק את הסטטוס של faxing שלך בזמן אמת.

עיין ב התמחור / היעדים הבסיסיים שלנו עבור דף מוצלח שנשלח. הנחות זמינות עבור כרכים גבוהים. צור קשר לקבלת מידע נוסף

FAX BROADCASTING PLATFORM
How Fax.to Works